ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση του προγράμματος στη διαδικτυακή πλατφόρμα Zoom
Συνέντευξη για το πρόγραμμα στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 94.2
Συνέντευξη για τα Λημνίδια στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 94.2
Συνέντευξη για το πρόγραμμα στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 94.2