Συναντηση Εργασιας Civic Europe (Eger, Ουγγαρια)

Στα τέλη Οκτώβρη είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη συνάντηση εργασίας του προγράμματος Civic Europe, στο οποίο εντάσσεται το πρόγραμμα Islands of Hope, που πραγματοποιήθηκε στο Eger της Ουγγαρίας μεταξύ 21-23 του μήνα. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποί από όλες τις ομάδες και φορείς που υλοποιούν έργα αντίστοιχα με το δικό μας από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε τη Σαμοθράκη και να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας, και το νησί εν γένει, και να λάβουμε πολύτιμα σχόλια. Επίσης μπορέσαμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες αλλά και να αντλήσουμε χρήσιμα διδάγματα από τα άλλα έργα.

Το επόμενο διάστημα ετοιμάζουμε το εγχειρίδιο δημοκρατικής διαβούλευσης και εναλλακτικής χωρικής ανάπτυξης για μικρά νησιά, το οποίο θα καταγράφει τις δράσεις και τα διδάγματά της εμπειρίας μας από το πρόγραμμα υλοποίησή του στη Σαμοθράκη.

Pictures © Olga Zarko