ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

Κατά τη διάρκεια των εαρινών μηνών διοργανώσαμε μια σειρά από συζητήσεις με μικρές ομάδες κατοίκων του νησιού στον χώρο του προγράμματος, πρώην μπαρ Λημνίδι. Επιπλέον, με τη βοήθεια του συμμετοχικού τρισδιάστατου χάρτη της Σαμοθράκης, επισκεφθήκαμε πολλά από τα χωριά και τους οικισμούς του νησιού, ακούσαμε ιστορίες και ανησυχίες των κατοίκων και συζητήσαμε για θέματα που κάνουν τη ζωή στο νησί μοναδική, αλλά και για άλλα που χρήζουν βελτίωσης. Το υλικό που συγκεντρώθηκε χρησιμοποιήθηκε για να ετοιμάσουμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη ζωή στη Σαμοθράκη.