ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παρουσίαση του προγράμματος στη διαδικτυακή πλατφόρμα Zoom

Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου στις 18:00 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση του προγράμματος Islands of Hope στην πλατφόρμα Zoom.