ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Εργαστήρι συμμετοχικής χαρτογράφησης της Σαμοθράκης σε τρισδιάστατο μοντέλο ή ας βάλουμε το νησί στο δωμάτιο!

Σύντομη Περιγραφή Εργαστηρίου:
Οι χάρτες δεν είναι μόνο γραμμές και σύμβολα πάνω σε κομμάτια χαρτί. Μπορεί να είναι επίσης ιστορίες, διάλογοι, ζωές και τραγούδια ενός τόπου. Έτσι λοιπόν οι χάρτες δεν είναι ποτέ εργαλεία ουδέτερα και αποπλαισιωμένα από την κοινωνία και τις πολιτικές που τους δημιουργούν. Συχνά γίνονται εργαλεία σχεδιασμού που αφορούν χρήσεις γης, διαχείριση φυσικών πόρων, κατασκευής οδικών έργων κ.α.

Η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό που αφορά τις κοινοτητές τους μέσω της θεσμικής διαβούλευσης μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα ενδυνάμωσης, αλλά συχνά η γνώμη των “ειδικών” επιβάλλεται καθώς “μιλούν τα στοιχεία και η εξειδικευμένη γνώση”. Σε αυτό το εργαστήρι θα δημιουργήσουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του νησιού. Θα αποφασίσουμε από κοινού τι θα παρουσιάζει ο χάρτης αυτός δίνοντας αξία στην τοπική γνώση των κατοίκων. Έτσι η κοινότητα θα αποκτήσει το δικό της εργαλείο χωρικού σχεδιασμού, ένα εργαλείο επικοινωνίας του οράματός της με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και ένα μέσο λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά την βιώσιμη διαχείριση των τοπικών πόρων.

Συντονιστής εργαστηρίου: Χρυσόστομος Γαλανός