Το Islands of Hope είναι ένα εγχείρημα που έχει ως σκοπό του να υποστηρίξει τους ανθρώπους της Σαμοθράκης να εκφράσουν συλλογικά τις προκλήσεις και τις επιθυμίες τους και να διατυπώσουν μια πρόταση για ένα ελπιδοφόρο και βιώσιμο μέλλον για το νησί τους.

UPDATE: Πολύ πρόσφατα εκδόθηκε ένα Εγχειρίδιο Συμμετοχικού Σχεδιασμού για Μικρά Νησιά από τις εκδόσεις του ιδρύματος Heinrich Böll, το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εμπειρία από το Islands of Hope και είναι εμπλουτισμένο με σχετικές εμπειρίες σε άλλα νησιά, όπως είναι η Λήμνος, η Τήλος και η Αστυπάλαια.
Πατήστε στην πιο κάτω εικόνα για να το διαβάσετε.
Ελπίζουμε οι εμπειρίες, ο σκέψεις και οι αναστοχασμοί που περιλαμβάνει να συνδράμουν σε νέες σχετικές ιδέες και δράσεις στο μέλλον.
Με εκτίμηση,
η ομάδα του Islands of Hope.

Δείτε τα αποτελέσματα του online ερωτηματολογίου για τη ζωή στη Σαμοθράκη πατώντας εδώ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ